Người Đồng Hành

“NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ” là hành trình của Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ cùng các khách mời như: Mạc Văn Khoa, Huỳnh Lập, Quang Trung, MC Quang Bảo, Minh Thư… đi đến khắp các vùng miền để trải nghiệm, gặp gỡ… và là cầu nối để mang ước mơ đến gần hơn với các phận đời khó khăn.